Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

SONGÜL DÜNDAR                                                                       

                                                                         

                                  ÖZÜR DİLEMİYORUM!

                                    ÇÜNKÜ: YAPMADIM.

      Ermenilerin bir tek köyde yaptığı katliam bile, “özür dilemiyorum” demeye yeter de artar bile… İşte Kars’ın bir tek köyündeki korkunç Ermeni katliamının belgeleri;

BELGE–1)Yalansız dolansız olduğuna dünyanın onay verdiği Halk Ozanının sözleri;  

       Karslılar olarak çok iyi tanıdığımız, katliamı bizzat yaşayan ve katliamdan tesadüfen kurtulan Âşık Kahraman’ın (1863–1944), Kalo/Derecik Köyü’nde 1918’de yapılan Ermeni katliamı için yazdığı tarihi belge niteliğindeki destansı ağıt: 

                                  Ey ağalar nasıl diyem derdimi

                                  Bu zulumun sonu arşa dayandı

                                  Ermeni islamı gırdı taladı

                                  Mazlumun amanı arşa dayandı

                                             Galo’nun köyünü bastı cenk açtı

                                             Mitralyöz tüfenkle od ateş saçtı

                                             Ana evladıyla dağlara kaçtı

                                             Sebinin figanı arşa dayandı

                                 Mevlanın takdiri erişdi başa

                                 Sahip çıkamadı gardaş gardaşa

                                 360 canı attı ataşa

                                 Koptu Nuh tufanı arşa dayandı

                                             Bir cenaze gördüm kan olmuş yüzü

                                             Portlamış kenara sıçramış gözü

                                             360 canın sönmemiş közü

                                             Yanan can dumanı arşa dayandı

                                 Bir yiğit vurmuşlar parmaklar gamış

                                 Kaçarken düşmanlar yolunu kesmiş

                                 Ermeniler tike tike doğramış

                                 Hançer kılıç kanı arşa dayandı

                                             Bir yiğidi vurmuş yolda koymuşlar

                                             Can teslim etmeden deri soymuşlar

                                             Cep cep etmiş yanlarını oymuşlar

                                             El cepte figanı arşa dayandı

                                Bir gelini gördüm ayağa kalkmış

                                Sandım ki canlıdır gözüme bakmış

                                Ermeni çiviynen direye çakmış

                                Mısmar çivi ünü arşa dayandı

                                            Bir hamile kadın davranmış kaça

                                            Ermeni eylemiş hep parça parça

                                            Kılıç ile vurmuş bölünmüş kalça

                                            Akan kızıl kanı arşa dayandı                              

                               Çocuğu karnından çıkarmış bakar

                               Can teslim etmeden süngüye takar

                               Bebeğin figanı dağ taşı yakar

                               Dağın taşın şanı arşa dayandı

                                        660 can battı kırıldı

                                        Çoğu yandı geri kalan vuruldu

                                        Bu köyün defteri artık dürüldü

                                        Halinin yamanı arşa dayandı

                             Tanrı Ermeni’ye vermiş fırsatı

                             Katliamlar yapıp kırar milleti

                             Ruz-i kıyamete kaldı müddeti

                             İntikamın günü arşa dayandı

                                       KAHRAMAN  kan ağlar bir serin duman

                                       Çatan bu zaman ki ol ahır zaman

                                       İslam’a yar olsun ahrette iman

                                       Kafirler isyanı arşa dayandı.

BELGE-2) Ermeni subayı Ohanes Apresyan’ın itirafları, bilim adamlarının tespitleri ve yaşayan Kalo/Derecik Köyü halkının anlattıkları:

              Kars merkeze bağlı ve o günlerde 671 kişi olan Kalo/Derecik Köyü’nün bu nüfusundan 660 kişisi 1918 yılında Ermeniler tarafından öldürmüştür. Katliamdan kaçabilen 11 kişi hayatını kurtarabilmiştir. (Bu 11 kişiden biri de Aşık Kahraman’dır.) Öldürülen 660 kişiden 360’ı bir merek içerisine doldurularak yakılmıştır. Daha sonra gelen Türk ordusu cesetlerin çıkarılacak durumda olmadığını görünce, Kazım Karabekir Paşa’nın emriyle merek korlanarak (enkazlanarak)  mezarlık haline getirilmiştir.

BELGE -3) Dünyanın gözü önünde yapılan 360 kişilik toplu mezara ait kazı tutanağı:

            Kazı heyetinde yer alan Şenol Kantarcı’nın kaleme aldığı “KARS’TA TÜRKLERE YÖNELİK ERMENİ KATLİAMI: KALO/DERECİK KÖYÜ TOPLU MEZAR KAZISI” başlıklı makalesindeki kazı raporunun 1. sayfası aynen şöyledir: “Anlatılanlardan yola çıkılarak tespit edilen Kalo/Derecik köyü toplu mezarının açılışı 30 Haziran- 1 Temmuz 2003 tarihlerinde Türk Tarih Kurumu Başkanlığı tarafından organize edilen bir çalışma ile yapılmıştır. Kazıya, aralarında Kars ili dışından Türk- Yabancı bilim adamı ve basın mensuplarının bulunduğu 67 gözlemci ve Kars çevresinden yüzlerce izleyici katılmıştır.

       Arkeolojik kazı yöntemleriyle gerçekleştirilen çalışmalarda 5.000x3.50m.lik alanda değişik yön ve pozisyonlarda çok sayıda iskelete ulaşılmıştır. Katliam sırasında binanın örtüsünü oluşturan malzemelerin baskı ve darbeleri nedeniyle bazı cesetlerin(iskeletlerinin) kısmen yanıp ezildiği ve biri birine karıştığı tespit edilmiştir.”

        Makale şöyle devam ediyor: 

“Bir birine karışmış bir şekilde çocuk iskeletlerinin çoğunlukta olduğu toplu mezarın görüntüleri kazıyı izleyen yerli ve yabancı basın mensuplarını oldukça etkilemiş, Amerika ve Avrupa ülkelerinden gelen gözlemciler kazı çalışmalarını dikkatle izlemiş ve yöre halkı ile röportajlar yapmışlardır.”

     Makalenin son bölümü şöyle tamamlanmıştır:

         “Galo/Derecik köyü toplu mezarı Ermeniler tarafından sürekli olarak gündeme taşınan asılsız iddialarını çürütürken, asıl katliamın kendileri tarafından Türklere karşı yürütülmüş olduğu gerçeğini bu şekilde ortaya çıkarmış ve tarihteki yerini almıştır.”

        Düşünün; bu, bir tek köyde yapılan katliamdır.

        Belgeli, raporlu, ispatlı, tanıklı, ağıtlı…(1.2.3)

        Bu, bir tek Kars Kalo/Derecik köyünde olan katliamdır.

        Kars’ın tüm köylerinde olanları düşünün!

       Ağrı, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Muş, Van, Bitlis, Hakkâri ve diğerlerini düşünün!

       Türkiye’nin genelini, Azerbaycan’ı ve Kafkasları düşünün!

       Ermenilerin Türklere yaptığı katliamı anlatmaya;

       Sular mürekkep, meşeler kalem olsa yetmez.

       Karabağ, dün gibidir. Unutulmadı… 

       Türkiye’de, Azerbaycan’da, Kafkasya’da ve her yerde;

       Katliam suçluları bellidir. Ama biz değiliz.

       ÖZÜR DİLEMİYORUM, ÇÜNKÜ: YAPMADIM.

 

Karapapak Fm Bizi birleştiren radyo. Öz Radyomuz        

© 2015. Karapapak FM®. All Rights Reserved.